Mobiele Communicatie Unit
Mobiele Communicatie Unit

Globe Group

Samen veilig!

slider-home-team-4-binnen

Samen veilig

Wij staan voor u klaar!

header-beveiliging

Beveiliging

Mobiele surveillance, evenementen, zorg & meer

header-nix2

Evenementen

Beveiliging, verkeersveiligheid, veiligheidsplannen & meer

header-objectbeveiliging

Mobiele surveillance

Alarmopvolging, objectbeveiliging, collectieve beveiliging, opleidingen & meer

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Ook specialist in opleidingen

Bent u er klaar voor?

  • Globe Group
  • Ondernemen
  • COVID-19
  • 1,5 meter samenleving
  • CBA

Bij de start van 2020 hadden we grootse verwachtingen en we zagen alles vol vertrouwen tegemoet. De mobiele camera en communicatie units (MCCU) zijn de winterperiode up-to-date gemaakt om in het nieuwe seizoen hun opwachting te maken. Mooie, nieuwe samenwerkingen waren ondertekend en zouden in 2020 gestart worden. Helaas werd half maart al snel duidelijk dat deze verwachtingen en afspraken in de ijskast kwamen te staan. De afgelopen periode heeft ons veel bloed, zweet, omzet en grijze haren gekost. Gelukkig kun je aan het laatste iets doen. Onze evenemententak ligt volledig stil en dit zal ook op korte termijn niet veranderen. Daarnaast zullen op de langere termijn de gevolgen ook merkbaar zijn, maar deze onverwachte veranderingen brengen ook voordelen met zich mee. Nu is het COVID-19, maar in de toekomst zullen er vast weer andere gevaren de kop op steken. Voor nu staan we weer even met beide benen op de grond. We weten precies wat onze zwakke plekken zijn en we kunnen hier in de toekomst beter op anticiperen. Daarnaast komen we uit een echt ondernemersgezin: we gedijen goed in een crisis. En hoe fijn is het om dat samen met je zus aan te kunnen gaan en elkaar hierin te kunnen ondersteunen. Het hoofd koel houden en door blijven gaan. We zoeken naar kansen en nemen maatregelen die nodig zijn. De toekomst zal uitwijzen of we het juiste doen, maar voor nu vertrouwen we erop.

Toen half maart duidelijk werd dat COVID-19 ernstige vormen ging aannemen, hebben wij gelijk een ‘coronateam’ gevormd en er zijn veel zaken opgepakt. Verstrekken van preventiemiddelen, richtlijnen aanpassen en scenario’s uitwerken. De beveiliging viel al snel onder de vitale beroepen, dus we wisten dat de druk en behoefte zou toenemen. Gerard en wijzelf waren vanuit het coronateam betrokken bij onze opdrachtgevers, die beperkende maatregelen gingen treffen. Denk aan de toegang op terreinen, aanscherpen processen, verbeteren toegangsbeveiliging e.d., beveiliging op locaties waar de instructies werden aangepast (lees: geen fysiek contact meer). Hoe pas je dan de instructies aan? Iedereen wordt zeer creatief. Iedereen die op locatie werkt, moet veilig kunnen werken. Vooral de balans vinden tussen de menselijke maat en rigoureuze veiligheidsmaatregelen.

Vanuit ons netwerk en CBA (Collectieve Beveiliging Achterhoek) werden we al snel ingeschakeld voor ad-hoc-opdrachten om toe te zien op de RIVM maatregelen. In de berichten “het ondernemerschap tijdens COVID-19”“een druk paasweekend voor Globe Group” en “waarom beveiligers op de lijst van cruciale beroepen horen” hebben wij u hierin al meegenomen. Wat hebben wij met ons personeel voor iedereen klaargestaan de afgelopen tijd. Naast deze enorme drukte, heeft deze fase ons ook veel geleerd en we hebben enorm veel ervaring en kennis uitgewisseld en opgedaan. Juist deze kennis willen wij delen met onze klanten. Met z’n allen gaan we de volgende fase in, ook wel de anderhalvemeter-samenleving genoemd. Stap voor stap krijgt iedereen meer ruimte. Ook het bedrijfsleven gaat hierin mee. In deze fase is vooral de communicatie zeer belangrijk. Hoe gaat u de dialoog aan, hoe communiceert u de maatregelen en brengt u hier structuur in aan? Creëren van draagvlak, de juiste afstemming, in combinatie met onze kennis en dienstverlening.

In de Achterhoek doen we dat via regionale verbinding. Een houvast waardoor anderhalvemeter-samenleving gemakkelijker went en vertrouwen geeft, op www.groenisgaon.nl leest u hier meer over. Globe Group sluit zich aan bij de slogan “Groen is gaon” en waar nodig samen met Globe Group.

Mirjam & Ilse Roozegaarde

Neem contact met ons op 

Achterhoekse vlag 

Bel voor een afspraak met: 0314 - 35 12 20