Nieuwe headers website Globe 1800x380 px -1

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • MVO
 • People, Planet, Profit

Zorgdragen voor elkaar en onze planeet is een gedeelde verantwoordelijkheid in onze samenleving. Globe Group neemt deze verantwoordelijkheid ter harte en draagt bij door op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. We begrijpen dat onze activiteiten invloed hebben op mensen, de planeet en de winst die we maken (People, Planet en Profit). Daarom streven we ernaar om een duurzame en positieve impact te maken op alle drie de fronten. 

 

Bekijk het People, Planet en Profit model in PDF

People

Bij Globe Group zetten we ons in voor kwalitatieve dienstverlening voor onze klanten. Ons bedrijf biedt directe werkgelegenheid aan een grote hoeveelheid medewerkers. Zij zijn van grote waarde, want zonder hen kunnen wij onze dienstverlening niet aanbieden. Daarom doen wij er alles aan om goed voor onze medewerkers te zorgen. Zo bieden wij werknemers mogelijkheden aan om zich verder te ontwikkelen en zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving. Werk is niet alleen goed voor 'brood op de plank', maar ook van betekenis om mee te doen in de maatschappij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij deze kans om mee te doen.

 • Baankansen voor iedereen: Globe Group zet zich in voor baankansen voor iedereen, waarbij niet wordt gekeken naar leeftijd, geslacht of nationaliteit. Ons team bestaat uit een grote diversiteit van mensen van schoolverlaters tot pensionado's, die bij Globe een fijne werkomgeving hebben gevonden;
 • SROI: Een groot deel van onze medewerkers heeft een SROI-achtergrond. SROI staat voor Social Return On Investments. We dragen bij aan sociale gelijkheid, duurzaamheid en welbevinden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in ons personeelsbestand en een opleiding aan te bieden voor bijvoorbeeld beroepsverkeersregelaar. Hierbij werken we o.a. samen met gemeenten en re-integratiebedrijven, zoals Laborijn en het UWV; 
 • Veilige en gezonde werkomgeving: Globe Group zet zich in voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onze medewerkers zijn dan ook allemaal VCA gecertificeerd. Zo zorgen we ervoor dat ze met een veilig gevoel hun werk kunnen uitvoeren; 
 • Scholing en doorgroeimogelijkheden: (Bij)scholing van medewerkers is van groot belang. Wij bieden onze medewerkers niet alleen een prettige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden aan, maar ook stimuleren we (bij)scholing en doorgroeimogelijkheden. Globe Group beschikt over een eigen opleidingscentrum (BOC Opleidingscentrum) waar we een deel van deze scholing (denk aan BHV of VCA) kunnen verzorgen. Zo houden we de kennis en kunde van onze medewerkers up-to-date; 
 • Stageplaatsen: In samenwerking met ROC Diensten te Nijmegen bieden wij regelmatig stageplaatsen aan voor beveiligers in opleiding. Hierbij laten we jong talent kennismaken met het werkveld en bieden we de nodige begeleiding om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.

Planet

De bescherming van onze planeet is erg belangrijk. Daar zijn we ons bij Globe Group bewust van. We proberen onze werkprocessen dan ook zo in te richten dat het milieu zo min mogelijk wordt belast. Door onderstaande initiatieven dragen wij ons steentje bij aan duurzaamheid 

 • Efficiente personeelsplanning: Globe Group optimaliseert haar personeelsplanning door woon- en werkkilometers waar mogelijk te reduceren, om onnodig brandstofverbruik te beperken. Daarnaast stimuleren we, mits mogelijk, ook carpooling onder medewerkers; 
 • Zonnepanelen: Het kantoorpand van Globe aan de Ericaweg in Zelhem is voorzien van zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit; 
 • Aardwarmte: We koelen en verwarmen het kantoor door gebruik te maken van de duurzame energiebron aardwarmte. Hierdoor zorgen we voor een minimale CO2 uitstoot;
 • Duurzaam energiegebruik: In het kantoorpand maken we gebruik van ledverlichting en lichtsensoren om energie-efficiëntie te maximaliseren; 
 • Elektrisch rijden en Euro 6 norm: De directie van Globe Group rijdt elektrisch om bij te dragen aan de vermindering van CO2 uitstoot. Dienstauto's voldoen aan de Euro 6 norm, een regelgeving van de Europese Unie waarmee de emissiestandaard voor voertuigen is vastgesteld. Euro 6 vormt de meest milieuvriendelijke emissieklasse; 
 • Papierloze documentatie: Werken in de cloud, een app voor de personeelsplanning en salarisadministratie: bij Globe proberen we ons zoveel mogelijk in te zetten voor papierloze documentatie. Offertes, rapportages en andere documenten worden dan ook veelal per mail verzonden. 

Profit

Globe Group is een zelfstandige onderneming en niet afhankelijk van externe (financiële) partijen. We werken volgens een eigen strategie die gericht is op de continuïteit van de organisatie en werkgelegenheid van medewerkers. 

 • Financiële stabiliteit: Globe Group streeft naar een financieel gezonde organisatie om een duurzame groei te waarborgen; 
 • Lokale sponsoring: Globe Group sponsort diverse (lokale) clubs en evenementen, om ervoor te zorgen dat deze ook in de toekomst voort kunnen blijven bestaan. Deze ondersteuning in de sport- en culturele sector vinden wij erg belangrijk. 

Wilt u meer weten over hoe Globe Group zich inzet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem dan contact op met Mirjam Roozegaarde voor meer informatie. 

Neem contact op