globe_security-visie-header

Certificering

  • Officieel erkend beveiligingsbedrijf
  • ISO 9001
  • PSO
  • VCA
  • Keurmerk beveiliging

Ons oog, uw veiligheid


24/7 beveiligen wij de eigendommen van onze klanten, leiden wij de veiligheid rondom evenementen in goede banen en begeleiden wij verkeersstromen. 

Dit doen wij al meer dan 20 jaar met passie en kennis, maar ook zeker vanuit een visie die duidelijkheid biedt en kwaliteit levert. Om beveiligingswerkzaamheden te mogen uitvoeren, heb je een vergunning nodig van Justis, ND-nummer, maar daarmee is in onze ogen de kwaliteit van de dienstverlening niet geborgd. Onze visie en manier van ondernemen gaat verder en deze komen terug in de ISO 9001, PSO, VCA certificeringen en keurmerk Beveiliging. 

Aansluiting branchevereniging

Globe Group is aangesloten bij de branchevereniging Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL). De branchevereniging zet zich o.a. in voor professionalisering van de beveiligingsbranche, gedragscodes en cao, maar is daarnaast ook een kwaliteitscontrole op de leden. Voor VVNL is de inhoudelijke kwaliteitsagenda van beveiliging de kern. In deze kwaliteitsagenda staan landelijke afspraken die door alle aangesloten bedrijven worden gehanteerd en strikt worden nageleefd. De kwaliteitsagenda komt tot uitdrukking in de gedragscode die door alle aangesloten bedrijven wordt onderschreven. VVNL streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continu te waarborgen en te bevorderden. 

ISO 9001

Het kwaliteitsmanagementsysteem vastleggen, meetbaar en controleerbaar maken: dat is waar ISO 9001 voor staat. Een internationale kwaliteitsnorm. Essentiele onderdelen van de certificering zijn: klanttevredenheid, documentenbeheer, en bewaking van processen met de focus op verbetering en klachtenmanagement. 

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

PSO staat voor ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen’. Het is een geverifieerd keurmerk van TNO, die objectief beoordeelt hoe goed een organisatie sociale verantwoordelijkheid neemt. Met dit instrument wordt duidelijk wat er gedaan wordt binnen een organisatie om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt te vergroten. 

PSO-trede 3

Globe Group is in het bezit van PSO-certificaat trede 3, wat het hoogste niveau van certificering en erkenning op het gebied van sociaal ondernemerschap vertegenwoordigt. Hiermee tonen we aan dat we werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

PSO 30+

Naast PSO-trede 3 zijn wij ook in het bezit van het PSO 30+ certificaat. Dit is een specifieke erkenning binnen de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), voor organisaties die aantoonbaar aanzienlijke inspanningen leveren om mensen uit deze doelgroep te laten integreren in hun personeelsbestand. Om deze erkenning te kunnen ontvangen moet minstens 30% van het personeelsbestand bestaan uit mensen met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking, langdurig werklozen, Wajong-gerechtigden of andere groepen die moeite hebben met het vinden van werk. Wij voldoen aan deze eis. 

VCA * (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)

Een veilige werkomgeving voor eigen medewerkers, maar ook ingehuurde krachten en toeleveranciers met als doel professionele veiligheidsbewuste mensen. VCA staat voor vertrouwen, competente bedrijven met goed opgeleide werknemers, professioneel veiligheidsmanagement en een sterke toewijding ten aanzien van veiligheid. Naast dat Europe Traffic Support VCA* heeft zijn alle werknemers individueel ook VCA gecertificeerd. 

Keurmerken beveiliging

De keurmerken Beveiliging zijn ontwikkeld om de branche te professionaliseren. Bedrijven kunnen daarmee hun kwaliteitsniveau aantonen en bevorderen. Globe Group heeft twee keurmerken in haar bezit: keurmerk Beveiliging en keurmerk Evenementenbeveiliging. 

Garanties voor kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit

Jaarlijks wordt er gekeken door een externe certificerende instelling, of de keurmerkhouder zich houdt aan de wet, financieel solide en betrouwbaar is en het cao naleeft. Omdat we dit belangrijk vinden werken we hieraan mee. Zo bieden wij garanties voor kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit. 

Heeft u nog vragen over onze certificeringen? Neem dan contact op voor meer informatie. 

Neem contact op