globe_security-visie-header

Certificering

 • Officieel erkend beveiligingsbedrijf
 • Keurmerken
 • NEN-Certificering
 • VCA

Onstuimige groei beveiligingsbranche aanleiding voor keurmerken en certificering

De beveiligingsbranche heeft sinds de jaren tachtig een onstuimige groei en een enorme professionalisering doorgemaakt. Die groei komt vooral door de vele eenmansbedrijven. Maar hoe weet de opdrachtgever, binnen dat gigantische aanbod, waar er professioneel gewerkt wordt?

De Nederlandse Veiligheidsbranche werkt sinds 2006 met keurmerken, waarvan de toetsing is belegd bij onafhankelijke certificeringsinstellingen. Deze hebben betrekking op zaken zoals vakbekwaamheid van het personeel, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, persoonsgegevensbescherming, sleutelbeheer en financiële soliditeit.

Dankzij keurmerken ontstond zelfregulering op het gebied van kwaliteit en kwam er een standaard voor professionele, integere en betrouwbare bedrijfsvoering. Een keurmerk geeft dus een indicatie over de kwaliteit, kennis en kunde van het beveiligingsbedrijf. Want iedereen kan een beveiligingsbedrijf beginnen. Maar niet ieder beveiligingsbedrijf is een officieel erkend beveiligingsbedrijf.

Waarom kiest u, als opdrachtgever, eigenlijk voor certificering (en dus voor Globe Group)?

Het keurmerk is een instrument waarmee bonafide bedrijven zich richting opdrachtgevers kunnen onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Het laat zien dat u te maken heeft met een professionele dienstverlener met oog voor kwaliteit, betrouwbaarheid en integriteit. Een keurmerk wordt toegekend op basis van een audit en vervolgens vindt jaarlijks een controle audit plaats. De auditoren gaan langs bij de bedrijven of bezoeken locaties waar de beveiligingsmedewerkers aan het werk zijn. Daarbij adviseren de keurmerkhouders ook hoe de organisatie nog verder kan worden verbeterd bijvoorbeeld vanuit het kwaliteitssysteem ISO 9001.

Een bijkomend voordeel voor u als opdrachtgever; wanneer u zaken doet met een NEN-gecertificeerd bedrijf met een SNA Keurmerk hoeft u maar 25% op de G-rekening te storten. U kunt er immers vanuit gaan dat, mócht er iets misgaan tijdens een opdracht, de claim verhaald kan worden. Onder voorwaarden kunt u gevrijwaard worden van de inlenersaansprakelijkheid.

Waarom kiezen wij, Globe Group, voor keurmerken en NEN-certificering?

Als organisatie kies je vrijwillig voor een NEN-certificering; het is niet vanuit de wet verplicht. Waarom zou je je dat dan eigenlijk allemaal op de hals halen?

Wij zien een NEN-certificering als een absolute meerwaarde van onze organisatie. Het verzekert de opdrachtgever ervan dat hij/zij zaken doet met een beveiligingsorganisatie die financieel solide en betrouwbaar is. De NEN 4400-1 norm is een nationale vorm die eisen stelt aan ondernemingen met betrekking tot afdracht van belastingen en sociale premies. De NEN test ondernemingen onder andere op; personeelsadministratie, loonadministratie, financiële administratie, naleving van de CAO. Een keurmerkhouder betaalt dus keurig zijn premies en afdrachten. Voor een opdrachtgever betekent dit een minimalisering van zijn risico om aangesproken te worden op basis van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Voor een beveiligingsmedewerker betekent een keurmerk bijvoorbeeld dat zijn/haar loon regelmatig en op tijd wordt overgemaakt. Het keurmerk wordt overigens steeds vaker als aanbestedingseis gesteld. Dat maakt duidelijk dat ook opdrachtgevers niet alleen de prijs belangrijk vinden, maar kwaliteit voorop stellen. Zowel Globe Security, Globe Security Services als Europe Traffic Support voldoen aan de strenge eisen die NEN stelt aan ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Een vrij unieke normering in beveiligingsland! Dit houdt voor u als klant in dat u zaken doet met een bedrijf dat zich onderscheidt van malafide praktijken. Wij kiezen voor keurmerken om aan de opdrachtgevers te kunnen laten zien dat u met de Globe Group zo min mogelijk financieel risico loopt en verzekerd bent van een veilige keuze! Daarnaast blijven we op deze manier continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. We houden onszelf graag scherp!

Volgens de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland voldoen wij aan de volgende keurmerkeisen:

 • Naleving van de CAO
 • Integriteit van de organisatie
 • Vakbekwaamheid van het personeel
 • Ervaringen en referenties
 • Financiële gezondheid van de organisatie
 • Betrouwbaarheid van het personeel
 • De staat van het materieel
 • Betrouwbaarheid van het personeel
 • Screening van het personeel bij Justitie
 • Instructie aan het personeel
 • Betrouwbaarheid van de organisatie
 • Naleving wettelijke eisen
 • Protocol bij alarmsituaties
 • Opleiding en training van het personeel
 • Verzekeringen
 • Afdracht belastingen en sociale premies
 • Goede nazorg aan het personeel
 • Communicatie met de klant
 • Omgang personeel met agressie en geweld

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers)

Naast de NEN-certificering heeft Globe Group als bedrijf ook de VCA certificering. Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Als wij in een risicovolle omgeving komen te werken, weten wij waar wij rekening mee moeten houden en kunnen wij ons altijd aanpassen aan de situatie. Zowel voor onze opdrachtgever als voor onszelf een voordeel. 
Al onze medewerkers zijn individueel ook VCA gecertificeerd, wij vinden het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de potentiële risico's die op hun pad kunnen komen.  

 Neem contact met ons op voor meer informatie