GLOBE_TEST_1800x400

SROI

  • Quotum realiseren
  • Hulp door Globe
  • SROI-norm
  • Samenwerking

Social Return On Investments; een hot issue in onder andere de aanbestedingswereld. SROI heeft als doel: bijdragen aan sociale gelijkheid, duurzaamheid en welbevinden. Als bedrijf moet je steeds vaker aan een SROI-norm kunnen voldoen, wil je in aanmerking komen voor bepaalde opdrachten. Ook als bijvoorbeeld gemeente of Sociale Dienst kun je het bestand mensen dat nu een bijstandsuitkering heeft verkleinen door in mensen te investeren met opleidingen.

Participatiewet - Quotumwet

In 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (BQA). Dit jaar wordt beoordeeld of er in 2015 voldoende banen zijn gerealiseerd voor arbeidsbeperkten. Als blijkt dat er onvoldoende banen zijn dan wordt in 2017 het quotum gerealiseerd. Dat betekent dat iedere werkgever met 25 of meer werknemers arbeidsbeperkten in dienst moet nemen of een quotumheffing moet betalen.

Meer weten? Lees hier Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (PDF) Rijksoverheid


Wat kan Globe Group betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De Globe Group bestaat onder andere uit B.O.C. Opleidingscentrum en Europe Traffic Support. Europe Traffic kan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt na een intakegesprek vaak direct doorverwijzen naar een opleiding tot bijvoorbeeld Beroepsverkeersregelaar of Evenementenverkeersregelaar. Met name door de ruime kennis die wij hebben opgedaan bij B.O.C. Opleidingscentrum weten wij snel in te schatten of de investering in de vorm van opleiding zich gaat lonen in de toekomst. Gelukkig rolt er niet zelden voor diegenen die het examen positief afsluiten een dienstverband uit.

Naast een intensieve samenwerking met gemeentes en reïntegratiebedrijven kan Globe ook uw bedrijf helpen met de invulling van dit quotum, denk hierbij aan het leveren van beroepsverkeersregelaars bij een evenement of het omscholen van personeel. Voor meer informatie, neem contact op met Mirjam Roozegaarde.