slide-10

MVO

Onze kernwaarden? Gastvrijheid, betrouwbaarheid en integriteit.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Globe Security voert actief beleid als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: people, planet en profit. Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze organisatie en diensten heen. Globe Security vertaalt haar verantwoordelijkheden ten opzichte van milieu en maatschappelijke kwesties in concrete acties en daden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

People

Sociaal beleid als het gaat om haar personeelsbestand:

 • Globe Security kijkt bij het aantrekken van personeel vooral naar de mens zelf en zijn/haar mogelijkheden. Dit betekent dat wij bij het aanstellen van personeel niet selecteren op etnische achtergrond, seksuele geaardheid of geslacht. Ons personeelsbestand is op die manier een afspiegeling van de samenleving met vertegenwoordiging van mannen en vrouwen, autochtoon en allochtoon.
 • Na de lunchpauze maken wij bijna dagelijks met elkaar een flinke wandeling. Een combinatie van actief bezig zijn en gezelligheid. 

People & Profit

Opleiding en scholing van personeel:
Globe Security stimuleert haar personeel tot verdere ontwikkeling en ontplooiing. Dit doen wij zowel voor de persoon zelf, maar ook voor onze eigen organisatie.
Resultaat: goed geschoold personeel komt ten goede aan de organisatie en draagt bij aan een toekomstgerichte groei. Ook spelen wij in op de behoefte van ons personeel als het gaat om scholing. Een voorbeeld is dat leidinggevende evenementenbeveiligers een cursus Eerste Hulp in de Horeca hebben gevolgd, zodat zij tijdens hun werk als evenementenbeveiliger ook eerste hulp kunnen verlenen.

Planet & Profit

1. Offertes

 • Onze doelstelling is om 50% van de uit te brengen offertes digitaal te verzenden. Aan/bij de klant wordt gevraagd of de offerte milieuvriendelijk, dus digitaal kan worden verzonden.
  Resultaat: papier- en portokosten en daarmee milieubelasting zijn met 25% gedaald.
 • Als dienstverlener heeft Globe Security geen vergelijkbare milieubelasting zoals bijvoorbeeld producerende bedrijven, maar de auto is wel een belangrijk vervoermiddel in de werkzaamheden. Het proberen te verminderen van de CO2 uitstoot stimuleren wij door efficiënte routes en effectieve kilometers te organiseren.

2. Bedrijfsauto’s

 • De bedrijfsauto’s die op dieselbrandstof rijden, zijn voorzien van een roetfilter. 
 • Alle bedrijfsauto’s hebben een navigatiesysteem en track & trace (direct naar het juiste adres).
 • De berijders van de bedrijfsauto’s krijgen instructie voor milieuvriendelijk rijden (het nieuwe rijden).

Resultaat:

 • Berijders zijn zich meer bewust en controleren wekelijks oliepeil en bandenspanning;
 • Berijders rijden rustiger waardoor de kans op ongelukken is verkleind;
 • Daling van 5% van de brandstofkosten.

3. Bedrijfspand

 • Aardwarmte;
 • Verlichting alleen bij aanwezigheid mensen;
 • Slaapstand;
 • Groene stroom.